VERTA ŽINOTI   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

RUOŠIATĖS KEISTI DURIS AR PIRKTI SPYNĄ? – INFORMACIJA JUMS!

Visi spynos cilindrai ir raktai ES šalyse turi būti klasifikuoti pagal normatyvus EN 1303. Pagrindiniai reikalavimai – tai saugumas ir patikimumas. Saugumas klasifikuojamas nuo 1-o iki 5-o lygio klasės, rodo atsparumą nuo visrakčių atrakinimo ir įsilaužimo. Patikimumas klasifikuojamas nuo 1-o iki 6-o lygio klasės, rodo kaip ilgai patarnaus raktai ir veiks spyna ( spynos cilindras). 4-o ir 5-o lygio klasės spynos cilindrai turi privalumą – galimybę surinkinėti „Master systems“, kada su vienu raktu galima rakinti keletą spynų.

Išorinėms durims rekomenduojama statyti 4-o ir 5-o saugumo lygio klasės spynas ir jų cilindrus, vidinėms durims 1-o ir 3-o saugumo lygio klasės.

Standartinė spyna arba spynos cilindras komplektuojasi su 3-ais arba 5-iais raktais (priklauso nuo gamintojo komplektacijos), pvz. Lenkijos gamintojai komplektuoja su 4-iais raktais.

Jeigu nuo spynos Jus turite vienintelį raktą:
1.  Jums tiesiog būtina turėti atsarginį raktą, kad išvengtumėte labai brangiai kainuojančių problemų, jeigu vienintelį raktą pamesite ar jį pavogtų.

2. Rekomenduojam gaminti raktus tik autorizuotose raktų dirbtuvėse, kur Jums raktus pagamins kompiuterizuotomis staklėmis su garantija.
Kodėl rekomenduojame būtent autorizuotose raktų dirbtuvėse?
Todėl, kad tai yra pagrindinė raktų dirbtuvių veikla, meistrai turi daug patirties šioje srityje ir aukštą kvalifikaciją.
Kodėl geriau gaminti kompiuterizuotomis staklėmis?
Todėl, kad nuskaitęs seno rakto kodą, meistras kompiuterine įranga pagamins rakto dublikatą pagal gamyklinę informaciją bus pagamintas kaip ir spynų gamykloje.
Kitose dirbtuvėse Jums pagamins rakto kopiją pagal seną raktą su visais rakto nusidėvėjimais.

3.  Bet Jums tiesiog būtina pagalvoti apie kitus dingusius raktus ir toliau platinti likusius rakto dublikatus yra nesaugu. Geriausias patarimas – bus pakeisti Jūsų seną spyną į naują spyną (spynos cilindrą) arba Jūsų sena spyną (spynos cilindrą) perkoduoti (perrinkti pagal naują raktų komplektą).

Ekonomiškai apsimoka perkoduoti tik 4-o arba 5-o saugumo lygio klasės spyną (spynos cilindrą), dėl jos aukštos savikainos. Spyną (spynos cilindrą ) nuo 1-o iki 3-o saugumo lygio klasės pigiau pakeisti į naują.

Jeigu ant Jūsų rakto yra užrašas „Patent“, „Pat.“arba "Systems" ir  skaičiai, tai reiškia, kad pas Jus raktas su patentuotu profiliu. Toks raktas atitiks 4-o arba 5-o saugumo lygio klasei ir 5-o arba 6-o patikimumo lygio klasei. Su patentuotu raktu visada yra rakto kodo kortelė. Raktų kopijas galima pagaminti tik autorizuotų raktų centruose, raktų gamybą reikalauja kartu su raktu turėti rakto kodo kortelę. Tai idealus sprendimas apsaugoti save nuo nesankcionuotų raktų gamybos.

Spaudoje praėjo informacija, kad pagal tik skaičius ant rakto galima pagaminti rakto dublikatą. Čia ne labai teisinga informacija, o tiksliau nepilna. Reikia dar žinoti gamintojo pavadinimą ir rakto profilio kodą (card). Kol nesužinosime pilnos informacijos, negalėsime pagaminti raktą pagal kodą. Visa reikalinga informacija yra rakto kodo kortelėje. Užrašų ant raktų nereikia bijoti, o juo labiau nutrinti, kaip padarė kai kurie žmonės, paskaitę laikraščius. Nutrynę nuo raktų skaičius, Jūs tik sutrukdysit raktų identifikavimui. Raktus su kortelėmis tiesiog reikia saugoti ir nedalyti svetimiems.

Pagal galiojančius EN 4627 nuo 1-o iki 3-io lygio klasės šarvuotos durys turi būti komplektuojamos ne mažiau kaip 4-os klasės spyna. Nuo 4-o iki 6-o lygio klasės šarvuotos durys turi būti komplektuojamos aukščiausios 5-os klasės spynomis.

Kiekvienas spynų komplektas su europiniu arba su skandinavišku tipo cilindru, gali būti sukomplektuotas iš įvairių gamintojų detalių. Pagal spynos arba cilindro pavadinimą negalima atpažinti kokio lygio saugumo ir patikimumo klasei šita spyna atitinka. Tik komplekse: žinios apie spynos mechanizmą + spynos cilindrą + spynos rankeną ir papildomą apsaugos elementą (apsauga), duos atsakymą. Visą reikalingą informaciją apie spynas ir jų komplektuojamas detales, turi Jums pristatyti pardavėjas, o Jūs padarysite išvadą apie jų patikimumą ir saugumą.

Akcentuojame dėmesį į papildomą apsaugos elementą. Papildomas apsaugos elementas tai mechanizmas (detalė), papildomai dedamas ant spynos korpuso arba spynos cilindrą, pagamintas iš plieno (nerūdijančiojo arba grūdinto) ir apsaugo spyną nuo identifikacijos, įsilaužimo ir kitus išorinius poveikius.

Kitas klausimas – kaip kokybiškai bus pagamintos ir pastatytos durys, taip pat kaip kokybiškai bus įdėta spyna su visais papildomais apsaugos elementais.

Rekomenduojame tikrinti reklamuojamą durų komplektaciją. Kitu atveju Jūs rizikuojate gauti prekes, neatitinkančias Jūsų reikalavimams. Ir svarbiausia, prieš užsakant duris, reikalaukite parodyti kaip atrodo gatavas produktas komplekte, kokia garantija jam priskirta, kas vykdys garantinį  aptarnavimą, kur galima su garantija pagaminti papildomus raktus. Nepamirškit – nors reklama ir yra naujienos lokomotyvas, bet ją reikia filtruoti.

Jeigu Jūsų spyna pradėjo sunkiai veikti, nenaudokite jos, o skambinkite mob.tel. +370 65522777 arba tel. +370 52125586 ir išsikvieskite meistrą. Žymiai mažiau mokėsite už atidarytos spynos sutaisymą arba pakeitimą, negu už jo atidarymą ir tvarkymą. Tik vietoje meistras galės duoti pasiūlymą. Kiekviena situacija su spynos gedimu turi būti nagrinėjama individualiai. Po to Jūs galėsite priimti sprendimą – nuo spynos sustiprinimo iki spynos pakeitimo.

Jeigu spyna, priimta į remontą ir spynoje keičiasi detalės, garantija duodama tik darbams ir keičiamoms detalėms. Visam spynų komplektui galioja garantija tik po visos spynos komplekto pakeitimo.

Mes projektuojame, surinkinėjome ir montuojame įėjimo kontrolės sistemas (Key-master systems). Tai idealus sprendimas sumažinti raktų kiekį.

Dėkojame už susidomėjimą!  Pagarbiai, UAB "DIJOSA".


ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОМЕНЯТЬ ДВЕРИ ИЛИ КУПИТЬ ЗАМОК?  - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Все замки с цилиндрами, в странах ЕС классифицируются в соответствии с нормативами EN 1303. Основные требования которых - безопасность и надежность.

Безопасность классифицируется с 1 по 5 класс и показывает сопротивляемость вскрытию замка при помощи отмычкек и вандализму. Как правило это цилиндры с патентованным профилем ключей, что позволяет обеспечить безопасность от несанкционированного изготовления дубликатов ключей.

Надежность классифицируется с 1 по 6 класс и показывает, как долго будет служить цилиндр замка и его ключи. Цилиндры замков 4 и 5 класса Безопасности преимущественно комплектуются в соответствии с 4 по 6 классом Надежности. Как правило при помощи данных цилиндров производится сборка проходных мастер-систем, в которых каждый отдельный системный ключ может открывать двери, только согласно разрешенного допуска. Тем самым сохраняется необходимая безопасность и оптимизируется минимальное количество ключей.

Уличные (входные) двери тоже рекомендуется комплектовать цилиндрами 4 и 5 класса безопасности, а цилиндрами с 1 по 3 класс только двери внутри помещений не требующие дополнительную безопасность.

Стандартный цилиндр замка комлектуется 3-мя или 5-тью ключами (возможны и другие комплектации, все зависит от спецификации изготовителя).

Если у вас замок с одним ключoм:
1. Вам просто нужно изготовить запасной ключ, чтобы избежать дорогостоящей проблемы по замене на новый. Данный совет полезен если вы уверены, что не потеряли его.

2. Рекомендуется изготавливать ключи только в авторизованных сервисных центрах, где Вам изготовят ключи на компьютеризированном оборудовании с гарантией.

3. Если Вы не уверены куда пропали Ваши ключи, рекомендуем поменять на новый цилиндр или его перекодировать (т.е. механически перебрать под новый комплект ключей). Это экономически рентабельно если у Вас старый цилиндр в рабочем состоянии и принадлежит к 4-му или 5-му классу Безопасности.
Почему мы рекомендуем обращаться именно в авторизованные центры? Потому, что это их основной вид деятельности, мастера имеют большой опыт работы, имеют высокую квалификацию и работают с компьютеризированным оборудованием.

Поэтому все ключи с патентованным профилем изготавливаются на компьютеризированном оборудовании согласно параметрам завода-изготовителя. Наличие такого оборудования является одним из основных требований для получения лицензии на право изготавливать ключи с патентованным профилем.

Как отличить какой у Вас ключ? Каждый ключ с патентованным профилем будет иметь надпись на ключе, например "Patent", "Pat", "Do not duplicate" или Systems". Для дублирования данных ключей необходимо наличие Карты кода ключа, что позволяет обеспечить гарантию изготовления ключей только с ведома владельца. У стандартных профилей ключей такой защиты нет. Их можно изготовить где угодно, когда угодно и сколько угодно без ведома владельца.

Все нормативы несут рекомендательный характер, а значит каждый покупатель должен сам контролировать, что за изделие ему предлагают и если дешево, значит на чем-то сэкономили. В первую очередь это бывают дешевые, а значит низшего класса изделия (например, в рекламе значится название замка с известным брендом, а на самом деле в комплекте могут быть изделия других производителей, удешевляющие общую себестоимость).

Важную роль для безопасности замка играют дополнительные элементы (защита замка). Зачастую они не входят в стандартную комплектацию замка. Защита замка продается отдельно в специализированных центрах. Как правило защита изготавливается из стали (нержавеющей или твердосплавной) и позволяет защитить замок от внешнего и механического воздействия, а так же от его идентификации. Мы продаем и устанавливаем различные варианты защит, включая и с полным закрытием ключевого отверстия замка.

Если ваш замок начал плохо работать, не пользуйтесь им, а позвоните мастеру по моб.тел. +370 65522777 или тел. +370 52125586. Вы заплатите значительно меньше за ремонт или замену открытого замка, чем за его аварийное открытие и последующую замену. Только на месте мастер сможет осмотреть и дать необходимую консультацию. Каждую ситуацию с отказом замка необходимо рассматривать индивидуально. После осмотра и консультации  вы сможете принять правильное решение.

Если замок принят в ремонт, гарантия дается только на выполненную работу и замененные детали. Гарантия на весь замок в комплекте действительна только после замены всего комплекта замка.

Мы проектируем и устанавливаем системы с мастер-ключом. Это идеальное решение для оптимизации и уменьшения количества ключей.

 Спасибо за интерес! С уважением, UAB "DIJOSA".

RAKTAI   ir   SPYNOS
Kokybė, garantija, saugumas
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie